Service Mondo Instal SRL este autorizată ISCIR pentru punerea în funcțiune a centralelor termice

Punerea in functiune a centralelor termice pentru aparate si echipamente consumatoare de combustibili gazosi cu putere termica utila maxima de 300kW, reglementate prin PT-A-2002 Colectia ISCIR

1.1. Lucrarile privind montarea/instalarea, punerea in functiune, service/reparatii si verificarea tehnica periodica/autorizarea functionarii se vor executa numai de catre prestatori de specialitate (persoane juridice) autorizati de ISCIR in domeniu, care sunt obligati sa incheie documente (procese verbale) stabilite prin reglementarile tehnice in domeniu privind calitatea si conformitatea lucrarilor executate.

1.2. Obligatia de a respecta aconditiile mentionate la pct. 1.1. revine in conformitate cu legislatia romana privind drepturile si protectia consumatorilor pentru produsele de folosint aindelungata, societatii comerciale care vinde aparatul utilizatorului final(beneficiarului).

Vanzatorul poate executa lucrarile de la pct. 1.1. cu forte proprii, caz in care trebuie sa posede autorizatie ISCIR in domeniu sau pe baza de contract cu societati comerciale autorizate de ISCIR in domeniu, purtand raspunderea pentru calitatea lucrarilor executate in ambele cazuri.

1.3. Utilizatorul final este obligat sa nu accepte sau sa initiezealt mod de lucru decat cel precizat mai sus la pct. 1.1., deoarece pierde dreptul de garantie a produselor cumparate in cazul nerespectarii acestor prevederi legale.

1.4. Vanzatorul este obligat ca odata cu aparatul/echipamentul sa predea utilizatorului final urmatoarele documente: factura, certificatul de garantie, copia avizului tehnic de import sau, dupa caz, a dovezii de acceptare in vederea importului (eliberate de ISCIR), instructiunile de exploatare elaborate de fabricant (in lb. romana).

1.5. Utilizatorul este obligat, in conformitate cu PT-A1-2002, sa prezinte prestatorului de specialitate, care executa lucrarile mentionate la pct. 1.1., documentele primite odata cu aparatul/echipamentul insotite de:

a. proiectul instalatiei in care urmeaza sa fie incorporat aparatul (avizat de organismele competente);

b. procesele verbale de receptie a lucrarilor adiacente: racordare la reteaua de combustibil gazos, energie electrica, apa-canalizare, etc, dupa caz

1.6. Utilizatorul final este obligat sa pastreze ins tare buna documentele mentionate la pct. 1.4. si 1.5. pe toata durata de viata a aparatului/echipamentului

1.7. Utilizatorul este obligat sa supuna aparatul consumator de combustibili gazosi lucrarilor de verificare tehnica periodica si a reautorizariii functionarii aparatului, la intervale de maxim 2 ani cf PT-A1-2002 Colectia ISCIR.

Prima Punere in functiune

La prima punere in functiune se completeaza certificatul de garantie si se efectueaza instruirea utilizatorului final, de catre prestatorul de specialitate autorizat ISCIR pentru puneri in functiune.

Limitele garantiei

1. Producatorul si firma de service sunt exonerati de obligatiile lor privin garantia daca defectarea s-a produs din cauza nerespectarii de catre utilizator a instructiunilor de utilizare si instalare cuprinse in documentatia care insoteste produsul.

2. Defecte care nu sunt in sarcina producatorului:
a. instalarea incorecta efectuata de personal neautorizat sau necorespunzatoare
b. defecte cauzare de fluctuatii ale tensiunii de alimentare
c. defecte cauzare de regulatorul bransamentului de gaz
d. defecte cauzare de cosul de evacuare a gazelor arse
e. defecte datorate calitatii inferioare a combustibilului
f. defecte datorate inghetului, lipsei apei sau a presiunii in instalatie
g. defecte cauzare de folosorea aparatului fara accesoriile pbligatorii, conform documentatiei emise de producator
h. defectele dadatorate exploatarii in alte conditii sau scopuri decat cele pentru care au fost fabricate
j. utilizarea aparatului intr-un mediu umed, coroziv sau praf