REVIZIA TEHNICA constă în:

a) Curăţarea schimbătorului de căldură pe partea de fum;
b) Curăţarea arzătorului principal;
c) Verificarea vizuală a absenţei în colectorul de fum a deteriorărilor sau coroziunilor;
d) Controlarea aprinderii şi funcţionării corecte;
e) Verificarea vizuală a absenţei în colectorul de fum a deterorărilor sau coroziunilor;
f) Controlarea aprinderii şi funcţionării corecte;
g) Verificarea reglării corecte a arzătorului la producerea de apă caldă menajeră şi la încălzire;
h) Verificarea reglării şi funcţionării dispozitivelor de comandă şi reglare, în mod special:
– funcţionarea corectă a întrerupătorului electric general de pe panoul de comandă al centralei,
– funcţionarea corectă a potenţiometrului de reglare a temperaturii de încălzire,
– funcţionarea corectă a potenţiometrului de reglare a temperaturii apei calde menajere.
i) Verificarea intervenţiei dispozitivului de siguranţă în cazul lipsei gazului ce controlează flacăra prin ionizare; timpul intervenţiei trebuie să fie mai mic de 10 secunde;
j) Verificarea vizuală a lipsei pierderilor de apă şi a oxidării racordurilor;
k) Controlul vizual ca ieşirea din supapele de siguranţă să nu fie obturată;
l) Controlarea presiunii de preîncărcare a vasului de expansiune care trebuie să fie 0,8 bar, după ce în prealabil s-a golit instalaţia şi presiunea indicată de manometru este 0;
m) Verificarea presiunii statice din instalaţie (cu instalaţia rece, sau după umplerea instalaţiei) care trebuie să fie între 1 – 1,2 bari;
n) Verificarea vizuală a dispozitivelor de control şi siguranţă care nu trebuie să fie îndepărtate şi/sau scurt-circuitate şi în special:
– termostatul de siguranţă la supratemperatură,
– presostatul de apă,
– presostatul de siguranţă al ventilatorului.