Service Mondo Instal Brasov este o firma autorizată sa execute Verificarea Tehnică Periodică a Centralelor Termice

Verificarea tehnica periodica a centralelor termice se efectueaza la un interval de 2 ani de catre persoane juridice autorizate.

Verificarile tehnice periodice ale centralelor termice constau in:

  • Verificarea existentei “Livretului aparatului” aflat la detinator/utilizator
  • Verificarea integritatii aparatului si a mentinerii conditiilor initiale de instalare
  • Incercarea la presiune hidraulica la cazane efectuata la intervale de 4 ani
  • Verificarea si reglarea instalatiei de ardere in scopul realizarii unei arderi complete cu eficienta indicata de producator
  • Analiza gazelor arse si verificarea incadrarii valorilor in limitele admise
  • Verificarea functionarii aplicabile in conformitate cu conditiile tehnice prevazute in livretul centralei termice si in instructiunile producatorului

In functie de rezultatele obtinute dupa efectuarea verificarii tehnice periodice, in livretul centralei termice se consemneaza:

  • ADMIS – aparatul poate functiona pana la scadenta urmatoarei verificari, cu obligatia respectarii instructiunilor de instalare, reglare, utilizare si intretinere date de producator si a prevederilor prezentei prescriptii tehnice”
  • RESPINS – aparatul nu indeplineste conditiile de punere in functiune si se interzice functionarea acestuia”