Tarife

Tarife

OFERTA PRIMAVARA-VARA 2021

Tarife deplasare

20 lei – SANPETRU, SACELE, GHIMBAV, CRISTIAN, HARMAN

30 lei – CODLEA, RASNOV, TARLUNGENI, PURCARENI, CARPINIS, PODUL OLT, VULCAN, PREJMER, HALCHIU, BOD, TIMISUL DE JOS, LUNCA CALNICULUI

40 lei – POIANA BRASOV, DUMBRAVITA, FELDIOARA

50 lei – ZARNESTI, PREDEAL, BRAN, TOHANUL NOU, CRIZBAV

60 lei – AZUGA, POIANA TAPULUI, BUSTENI, POIANA MARULUI, MOECIU DE JOS, SIMON-BRAN, SF. GHEORGHE

70 lei – SAT PESTERA, SINCA NOUA

80 lei – SINAIA, SIRNEA, FUNDATA, CHEIA

100 lei – COVASNA, HOGHIZ

110 lei – RUPEA, HOMOROD, FAGARAS

Centrale termice conventionale 24-28 kW

 1. PIF/AF 160 lei
 2. VTP  120 lei
 3. REVIZIE  150 lei
 4. VTP+REVIZIE 250 lei
 5. INTERV  150 lei

 

Centrale termice cu condensare 24-28 kW

 1. PIF/AF 160 lei
 2. VTP  120 lei
 3. REVIZIE  150 lei
 4. VTP +REVIZIE  270 lei
 5. INTERV  150 lei

Regulamentul campaniei

Campania se desfasoara conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea campaniei.

Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant printr-o solicitare scrisa adresata Organizatorului din str. Codrul Cosminului nr. 56, la adresa de mail servicemondoinstal@gmail.com si pe pagina www.servicemondoinstal.ro.

Participantii in prezenta Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania.

Aria de desfasurare si durata campaniei

Campania se desfasoara in orasul Brasov. Pentru deplasari in afara orasului Brasov se va percepe suplimentar un tarif de deplasare. Tarifele pentru deplasare pot fi consultate pe pagina www.servicemondoinstal.rotarife deplasare” din sectiunea “preturi si tarife”

Campania se desfasoara in perioada 01 martie 2021 – 30 iunie 2021.

Produsele participante

La aceasta Campanie pot participa centralele termice cu puteri de 24kW, alimentate cu combustibili gazosi, cu tiraj fortat si care sunt montate si exploatate conform prevederilor I.S.C.I.R./PT A1-2010.

Pretul pentru Verificare Tehnica Periodica este 120,00 lei si include TVA de 19%.

Verificarea tehnica reprezinta totalitatea examinarilor si/sau incercarilor ce se realizeaza in baza documentatiei tehnice aplicabile unui aparat si a prescriptiilor tehnice ISCIR, in scopul evaluarii masurii in care aparatul satisface cerintele de functionare in conditii de siguranta.

Verificarea Tehnica Periodica este o operatie desfasurata periodic si obligatorie conform prevederilor prescriptiei tehnice PTA1/2010 la fiecare 2 ani.

Ai probleme cu centrala termica ?

Suna acum si programeaza o reparatie sau o verificare.

In functie de rezultatele obtinute dupa efectuarea Verificarii Tehnice Periodice, se consemneaza: ADIMIS – aparatul poate functiona pana la scadenta urmatoarei verificari, cu obligatia respectarii instructiunilor de instalare, reglare, utilizare si intretinere date de producator si a prevederilor prescriptiei tehnice PT A1/2010 sau RESPINS – aparatul nu indeplineste conditiile de functionare in siguranta si se interzice functionarea acestuia.

Dreptul de participare

In campanie pot participa persoanele fizice sau juridice, cetatenii romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta chiar si temporara in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data solicitarii si care accepta termenii si conditiile prezentului regulament.

Participarea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului regulament.

 

Conditii si modalitati de participare in Campanie

Pentru a beneficia de Campanie participantii trebuie sa indeplineasca conditiile de participare astfel:

 • Centrala termica trebuie sa fie corect montata si instalata.
 • Utilizatorul trebuie sa detina si sa prezinte avizul privind furnizarea gazelor naturale (proiectul instalatiei de gaz).
 • Centrala termica trebuie sa fie in stare de functionare si sa nu prezinte defectiuni sau neconformitati.

Incetarea/ Intreruperea campaniei. Forta majora

Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe aceasta din urma in imposibilitatea de a-si indeplinii obligatiile asumate prin Regulament.

Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie.

Alte clauze

Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.

Nr inregistrare 07 /01.03.2021