Protectia Datelor

Protectia Datelor

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Cosiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, S.C. SERVICE MONDO INSTAL S.R.L., persoană juridică română cu sediul social în Brașov, str. Codrii Cosminului nr. 56, cod poștal 500142, CIF RO23453701, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J08/652/2008, are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai în scopuri prevăzute de Regulament, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

SERVICE MONDO INSTAL SRL prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa, numar de telefon, număr de identificare fiscală/ detalii fiscale; cont bancar; număr de cont,date referitoare la vânzător/client,seria si numarul actului de identitate in scopul:

  • Îndeplinirea obligaţiilor legale: evidenţe contabile, efectuarea de raportări către autorităţile statului, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • Respectarea obligațiilor financiare, inclusiv a cerințelor de audit, activităţi de trezorerie, activităţi financiare de gestionare a bazei de date clienţi / furnizori;
  • Intocmirea documentelor necesare privind prestarea unuia sau a mai multor servicii constând în punere în funcțiune / verificare tehnică periodică / reparații (service) și întreținere în perioada de garanție și post garanție;

Durata prelucrarii

Datele cu caracter personal sunt stocate in vederea prelucrarii lor pe durata necesara atingerii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus si ulterior potrivit cerintelor din politicile noastre interne si in conformitate cu cerintele legale.

Drepturile dumnevoastra legale

În baza condițiilor prevăzute de legislația aplicabilă, aveți următoarele drepturi:

1.Dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea Service Mondo Instal asupra prelucrării datelor cu caracter personal, respectiv de acces și informații despre cum sunt prelucrate.

2.Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal într-un format structurat care poate fi citit automat și dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator.

3.Dreptul la rectificare:respectiv dreptul persoanei vizate de a obtine fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o primesc.

4.Dreptul la ștergere: Aveți dreptul de a ne solicita să vă ștergem datele cu caracter personal.

5.Dreptul la restricţionare: Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc. În acest caz, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate de noi doar în anumite scopuri.

6.Dreptul de a obiecta.

Toate aceste drepturi le puteti exercita printr-o cerere scrisa, datata, semnata si transmisa catre noi prin posta la adresa mentionata mai sus sau prin e-mail servicemondoinstal@gmail.com. Daca sunteti de parere ca am incalcat vreun drept privind acest subiect, va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Ai probleme cu centrala termica ?

Suna acum si programeaza o reparatie sau o verificare.